Yayın Kurulu

Prof. Dr. Mustafa ŞEKER, Akdeniz Üniversitesi
Prof. Dr. Abdülrezak ALTUN, Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet AYHAN, Akdeniz Üniversitesi
Prof. Dr. Cengiz ANIK, Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Emine UÇAR İLBUĞA, Akdeniz Üniversitesi
Prof. Dr. Figen EBREN, Akdeniz Üniversitesi
Prof. Dr. Zakir AVŞAR, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Doç. Dr. Murad KARADUMAN, Akdeniz Üniversitesi
Doç. Dr. Mustafa Sami MENCET, Akdeniz Üniversitesi

Misyon

İletişim çalışmalarına yenilik getiren, özgün, farklı disiplinlerden beslenen akademik çalışmalara yer vermek makale özetleri, kitap incelemeleri, tez özetleri, vaka analizleri, editöre notlar, çeviriler vb. katkılara yer vererek, bilimsel çalışmalar için yeni ve güncel veriler sağlamak. Dijital teknolojinin imkanlarını kullanarak sesli makale, podcast, araştırma özeti vb. yayınlarla, dergimizde üretilen bilimsel bilgiyi toplumun tüm kesimlerine sunmak.

Vizyon

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 2003 yılından bu yana iletişim alanında yenilikçi çalışmaların yayımlandığı akademik, hakemli ve uluslararası bir dergidir. ULAKBİM SBVT, EBSCO, RESEARCHBİB, SciLit, SOBIAD, Türk Eğitim İndeksi, ERIH PLUS ve MIAR veritabanlarında taranmaktadır. Emerging Sources Citation Index (ESCI) ve Directory of Open Access Journals (DOAJ) indekslerine başvuru ve denetim süreçleri devam etmektedir.

İletişim

Adres:
Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampüs ANTALYA Türkiye
Tel: 0 242 310 15 30
Tel: 0 242 310 15 30