Hakkımızda

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 2003 yılından bu yana iletişim alanında yenilikçi çalışmaların yayımlandığı akademik, hakemli ve uluslararası bir dergidir. ULAKBİM SBVT, EBSCO, RESEARCHBİB, SciLit, SOBIAD, Türk Eğitim İndeksi, ERIH PLUS ve MIAR veritabanlarında taranmaktadır. Emerging Sources Citation Index (ESCI) ve Directory of Open Access Journals (DOAJ) indekslerine başvuru ve denetim süreçleri devam etmektedir.

Dergi yönetimi olarak hedefimiz;

  • iletişim çalışmalarına yenilik getiren, özgün, farklı disiplinlerden beslenen akademik çalışmalara yer vermek
  • makale özetleri, kitap incelemeleri, tez özetleri, vaka analizleri, editöre notlar, çeviriler vb. katkılara yer vererek, bilimsel çalışmalar için yeni ve güncel veriler sağlamak
  • Dijital teknolojinin imkanlarını kullanarak sesli makale, podcast, araştırma özeti vb. yayınlarla, dergimizde üretilen bilimsel bilgiyi toplumun tüm kesimlerine sunmak.

Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez e-dergi olarak yayımlanan dergimizin yazım dili Türkçe ve İngilizcedir.

İletişim alanının disiplinler arası niteliğini önemseyen, iletişim literatürüne katkı sağlayacak özgün araştırma ve derleme makalelere öncelik veren bir süreli yayın olarak yayın hayatını düzenli bir şekilde sürdürmektedir.

Dergimiz yılda iki kez (Haziran ve Aralık) düzenli olarak yayımlanmaktadır. Bu sayılara ek olarak her yıl düzenli olarak en az bir özel sayı yayımlamak üzere çalışmalarımız sürdürülmektedir.

Misyon

İletişim çalışmalarına yenilik getiren, özgün, farklı disiplinlerden beslenen akademik çalışmalara yer vermek makale özetleri, kitap incelemeleri, tez özetleri, vaka analizleri, editöre notlar, çeviriler vb. katkılara yer vererek, bilimsel çalışmalar için yeni ve güncel veriler sağlamak. Dijital teknolojinin imkanlarını kullanarak sesli makale, podcast, araştırma özeti vb. yayınlarla, dergimizde üretilen bilimsel bilgiyi toplumun tüm kesimlerine sunmak.

Vizyon

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 2003 yılından bu yana iletişim alanında yenilikçi çalışmaların yayımlandığı akademik, hakemli ve uluslararası bir dergidir. ULAKBİM SBVT, EBSCO, RESEARCHBİB, SciLit, SOBIAD, Türk Eğitim İndeksi, ERIH PLUS ve MIAR veritabanlarında taranmaktadır. Emerging Sources Citation Index (ESCI) ve Directory of Open Access Journals (DOAJ) indekslerine başvuru ve denetim süreçleri devam etmektedir.

İletişim

Adres:
Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampüs ANTALYA Türkiye
Tel: 0 242 310 15 30
Tel: 0 242 310 15 30