Danışma Kurulu

Prof. Dr. Ahmet KALENDER, Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Ali BÜYÜKASLAN, Medipol Üniversitesi
Prof. Dr. Ayhan BİBER, Kastamonu Üniversitesi
Prof. Dr. Aylin GÖZTAŞ, Ege Üniversitesi
Dr. Bokor TAMÁS, Corvinus University of Budapest
Prof. Dr. Celalettin AKTAŞ, İstanbul Ticaret Üniversitesi
Prof. Dr. Çisil SOHODOL, Bahçeşehir Üniversitesi
Prof. Dr. Dejana PRNJAT, University of Novi Sad
Prof. Dr. Douglas KELLNER, University of California, Los Angeles (UCLA)
Prof. Dr. Emine YAVAŞGEL, İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Guido FRANZINETTI, University of Eastern Piedmont
Prof. Dr. Lev MANOVICH, City University of New York
Prof. Dr. Levent YAYLAGÜL, Akdeniz Üniversitesi
Prof. Dr. Merih TAŞKAYA, Akdeniz Üniversitesi
Prof. Dr. Metin KASIM, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Prof. Dr. Narin Tülay ŞEKER, Akdeniz Üniversitesi
Prof. Dr. Nurdan AKINER, Akdeniz Üniversitesi
Prof. Dr. Ortrud GUTJAHR, University of Hamburg
Prof. Dr. Ömer ÖZER, Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Seçil DEREN VAN HET HOF, Akdeniz Üniversitesi
Prof. Dr. Sherry L. RODGERS, University of Missouri
Prof. Dr. Suat GEZGİN, İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Tugay ARAT, Akdeniz Üniversitesi
Prof. Dr. Ümit ATABEK, Yaşar Üniversitesi

Misyon

İletişim çalışmalarına yenilik getiren, özgün, farklı disiplinlerden beslenen akademik çalışmalara yer vermek makale özetleri, kitap incelemeleri, tez özetleri, vaka analizleri, editöre notlar, çeviriler vb. katkılara yer vererek, bilimsel çalışmalar için yeni ve güncel veriler sağlamak. Dijital teknolojinin imkanlarını kullanarak sesli makale, podcast, araştırma özeti vb. yayınlarla, dergimizde üretilen bilimsel bilgiyi toplumun tüm kesimlerine sunmak.

Vizyon

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 2003 yılından bu yana iletişim alanında yenilikçi çalışmaların yayımlandığı akademik, hakemli ve uluslararası bir dergidir. ULAKBİM SBVT, EBSCO, RESEARCHBİB, SciLit, SOBIAD, Türk Eğitim İndeksi, ERIH PLUS ve MIAR veritabanlarında taranmaktadır. Emerging Sources Citation Index (ESCI) ve Directory of Open Access Journals (DOAJ) indekslerine başvuru ve denetim süreçleri devam etmektedir.

İletişim

Adres:
Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampüs ANTALYA Türkiye
Tel: 0 242 310 15 30
Tel: 0 242 310 15 30